Inovatorių slėnis

Darbo ir harmonijos namai

APIE MUS

Inovatorių slėnį 2015 metais įkūrė „Nacionalinio socialinės integracijos instituto” komanda, norėdama atverti duris kūrybos ir darbo erdvei gamtoje. Pagrindiniai mūsų tikslai – socialinio verslo ir socialinių inovacijų plėtra.

Kaip pagrindinį Inovatorių slėnio atributą pasirinkome bites. Bičių avilys mums simbolizuoja tvarką, bendradarbiavimą ir harmoniją į kurią lygiuojamės Inovatorių slėnyje.

Mūsų vertybės – empatija, bendruomeniškumas, ryšys su gamta. Tai atsispindi ir veiklose, kurias įgyvendiname – atvirai diskutuojame žmogaus teisių, socialinės atskirties, socialinių inovacijų, jaunų žmonių švietimo bei ekologijos temomis, rengiame vietos ir tarptautinius mokymus, projektus, kurie įneštų teigiamo pasikeitimo būtent šiose srityse.

Inovatorių slėnis yra atviras bendradarbiavimui – čia jūs galite rengti savo mokymus, seminarus ar kitus renginius, taip pat, mūsų komandoje ir pažinčių rate gausu specialistų, dirbančių su socialiniais projektais ir verslu, todėl iš anksto susitarus grupei žmonių gali būti vedami mokymai žmogaus teisių, medijų ir informacinio raštingumo, socialinio verslo, lyderystės, pameistrystės temomis, taip pat ogranizuojami komandos formavimo užsiėmimai. Čia jūs galite atvažiuoti su grupe ar vienas, dirbti, kurti ar ilsėtis. Mes taip pat mielai į savo būrį priimame savanorius, idėjininkus ir visus, norinčius prisijungti prie mūsų veiklos geromis emocijomis ir darbais. Bendraukime, kurkime naujoves, palaikykime vieni kitus!

 

ISTORIJA

Inovatorių slėnio vieta turi išskirtinę istoriją – ji prasideda tada, kai dabartinėje Antalieptėje įsikūrė sėlių gentys. Kartu į šias žemes kėlėsi ir vienuoliai – miestelyje, kuriame didžioji gyventojų dalis buvo žydai, XVIIa. ėmė keltis Basieji Karmelitai. Vis dar yra daugybė neatsakytų klausimų apie pirmuosius Antalieptėje gyvenusius vienuolius. Pasitraukti jiems teko po 1831-ųjų metų sukilimo, kai į vienuolyną buvo perkeltas Daugpilio tvirtovės karinis dalinys, o prie centrinių vienuolyno rūmų pastatytas karceris. XIX amžiaus pabaigoje, vienuolyną apleidus kariškiams, jis perėjo į stačiatikių vienuolių rankas, kurie čia šeimininkavo iki Pirmojo pasaulinio karo. Karui prasidėjus, vienuolyne apsigyveno vokiečių kariai. Šį laikotarpį primena vienuolyno centriniame pastate antrame aukšte karininko išpiešti kambariai. Pasibaigus karui vienuolynas atiteko moterų Širdiečių ordinui. Būtent tada šalia išdygo daug pagalbinių pastatų, pradėtas plėtoti švietimas, manufaktūros, vasaromis vykdavo didžiuliai suvažiavimai, stovyklos. Antrojo pasaulinio karo metais pradėjo veikti Žemės ūkio technikumas.

Sovietmečiu nukentėjo kai kurie istorinę vertę turintys Antalieptės pastatai, tačiau miestelyje išliko nemažai autentiškų objektų: galima pamatyti buvusį bravorą, Tiškevičių vandens malūną (sovietmečiu priklausiusį Dailės technikumui – dabartinei Vilniaus dailės akademijai), kabantį tiltą, kalnų tipo hidroelektrinę.

KOMANDA

Arūnas Survila

Arūnas Survila

Direktorius, įkvepėjas ir idėjų generatorius

Edmundas Mieželis

Edmundas Mieželis

Virtuvės šefas ir vaikštantis google

PROJEKTINĖ VEIKLA

Socifakcija“ 

VšĮ „Inovatorių slėnis“ organizuoja projektą „Socifikacija“, kuris yra remiamas Europos socialinio fondo lėšomsi. Projekto tikslas Zarasų rajono, darbingo amžiaus, visuomenės pažeidžiamų grupių asmeninių savybių ir kompetencijų pagerinimas didinat jų ekonominį užimtumą. Šio projekto metu, aktyviai bus ieškoma tikslinės grupės ( vienišų mamų, negalią turinčių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių,- kurie yra darbingo amžiaus, potencialūs, tačiau nedirba). Suradus tikslinę grupę bus vertinama dalyvių asmeninės savybės, parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvius 2 savaičių mokymus-stovyklą, kurios metu bus sudaromos žmonėms asmeninės strategijos, kaip sugrįžti atgal į aktyvų ekonominį užimtumą. Dalyviai galės pasinaudoti psichologo paslaugomis, taip pat su dalyviais dirbs mentoriai, kurie padės dalyviams pasiekti asmeninėje strategijoje numatytų tikslų- būti aktyviam socialiniame ir ekonominiame užimtume. Į projektą planuojama įtraukti ne mažiau kaip 30 žmonių.

Planuojami projekto partneriai: Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, Zarasų miesto seniūnija, NVO dirbančios su tikslinėmis grupėmis.

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0026

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-05-31. Veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-05-31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas. Finansavimo dydis: 49 608,00 €

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako VšĮ Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

REKVIZITAI

VšĮ „Inovatorių slėnis“

Į. k. 304130193

Mokyklos g. 10, Antalieptė

AB SEB bankas

A/s LT24 7044 0600 0806 4440

.

KONTAKTAI/CONTACTS

info@inovatoriuslenis.lt

tel/ph: +37060483856

   Copyright © 2018 VŠĮ „Inovatorių slėnis“