fbpx

Vystome projektus, kurie keičia pasaulį

Fotografijos konkursas "Istoriniai parkai ir jų gyventojai"

 2021 07 24

Basųjų karmelitų vienuolyno menėje vyksta VŠĮ „Inovatorių slėnio“ organizuojama lietuvių ir latvių fotomenininkų fotografijų paroda „Istoriniai parkai ir jų gyventojai“, apjungianti istorinį paveldą bei biologinę įvairovę.

Vykstančios parodos tikslas – perteikti Lietuvos bei Latvijos istorinių parkų įvairiapusiškumą. Istorinis parkas – gamtos teritorija, supanti saugomą kultūros paveldo objektą. Šiose saugomose teritorijose yra ribojama žmonių veikla, tad aplink jas esantys parkai tampa puikiomis vietomis gyvuoti biologinei įvairovei. Tad tokie parkai pasižymi ne tik didele kultūrine, bet ir gamtine verte.

Ši paroda siekia atskelisti ypatingą senų  istorinių parkų  reikšmę ir svarbą biologinei įvairovei. Viena dalis parodos nuotraukų atkreipia dėmesį į istoriniuose parkuose aptinkamą unikalų gamtos ir architektūros santykį. Kita dalis įamžina augalų bei gyvūnų rūšis, aptinkamas parkuose Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latvijos Latgalos regionuose. Pamatysite tiek retų, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų, tiek dažniau sutinkamų rūšių. Dvidešimties fotografijų autoriai – iš minėtų vietovių kilę arba jose gyvenantys ir kuriantys fotografai: Sanislovas Sinkevičius, Vilija Visockienė, Normantė Ribokaitė, Ieva Babrine  ir kt.

Kviečiame užsukti į parodą, pasigrožėti fotografijomis po XVIII amžių menančiais vienolyno skliautais.

Paroda organizuojama įgyvendinant projektą „Vandens telkinių Latvijioje ir Lietuvoje Ekologinių sąlygų pagerinmas / Save past for future (Nr.LLI-476)  finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Išsaugokime praeitį ateičiai dirbdami kartu!

 2021 07 27

 Liepos 23-25 dienomis Kamariškių dvare įvyko pirmoji projekto „Save past for future“ savanorių darbo stovykla. Būrys gamtotvarkos entuziastų ne tik iš Zarasų, bet ir iš kitų šalies rajonų atvyko dalyvauti savanoriškoje talkoje, kurią organizavo VšĮ „Inovatorių slėnis“ ir VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“.

Renginio metu gamtininkas Žydrūnas Sinkevičius supažindino dalyvius su istorinių parkų svarba biologinei įvairovei, papasakojo ir parodė čia rastas retąsias augalų ir gyvūnų rūšis. Gamtinės ekskursijos po Kamariškių dvaro parką metu netikėtai buvo rasta dar viena Raudonosios knygos rūšis – skiauterėtasis tritonas. Pasirodo Kamariškių dvaro kūdrose gyvena gausi šių varliagyvių populiacija. Tad pirmiausiai talkos dalyviai ėmėsi tvarkyti kūdrų pakrantes, retinti krūmus ir medžius, kad į kūdras patektų daugiau saulės šviesos ir šilumos, kuri labai svarbi šių retų varliagyvių gerai ekologinei būklei palaikyti.

 Talkos metu dalyviai genėjo senąjį obelų sodą, istorinio parko teritorijoje išrinko šiukšles, šienavo menkaverčius žolynus, su tikslu atkurti netūrinę mezofitų pievą. Taip talkininkų dėka nuo šiukšlių išvalyti dvaro teritorijoje po žeme esanti ledainė – čia norima įrengti šikšnosparnių žiemavietę. Talkos metu taip buvo pagaminta ir iškelta per 50 inkilų smulkiesiems parko paukščiams. Visi talkos metu atlikti darbai reikšmingai pagerino istorinio Kamariškių dvaro parko būklę. Toli gražu tokių talkų reikės dar ne vienos, kad beveik pusę amžiaus neprižiūrėtas dvaro teritorija atgimtų ir tarnautų tiek žmogui, tiek gamtai.

 Istoriniai parkai – tai biologinės įvairovės oazės, juose gausu drevėtų medžių senolių, įvairaus lygio negyvos medienos, kuri ypač reikšminga įvairioms vabzdžių, grybų ir kerpių rūšims vystytis. Istoriniai parkai stebina milžiniška paukščių įvairove, čia prieglobstį randa geniai, meletos, pelėdos, smukieji parkų paukščiai. Drevėtuose senuose parko medžiuose galima aptikti retųjų Šneiderio auksavabalių, parko kūdrose veisiasi retosios varliagyvių rūšys, tokios kaip  kūmutės, skiauterėtieji tritonai, žaliosios rupūžės. Senieji dvarų pastatai dažnai tampa įvairių šikšnosparnių slėptuvėms ar žiemavietėmis. Todėl labai svarbu, tvarkant senas dvarvietes, pastatus ir dvaro aplinką, nesunaikinti ekosistemos, bet sukurti dar palankesnes sąlygas tarpti gamtai ir ilsėtis žmogui.

Kviečiame visuomenę aktyviai dalyvauti atkuriant ir išsaugant senuosius parkus gamtai ir ateities kartoms!

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Fotografijos konkursas "KAS GYVENA TAVO PARKE?"

 2021 05 24

 Ar žinai, kad senieji parkai ypač vertingi? Todėl, kad juose gausu senų drevėtų medžių, privirtusių stuobrių ir telkšo maurotos  kūdros. Tai sukuria puikias sąlygas tarpti gausybei retų augalų ir gyvūnų rūšių.

Kviečiame atrasti senųjų parkų gamtines vertybes ir savo atradimais pasidalinti fotografijos konkurse „KAS GYVENA TAVO PARKE?“

Čiupkite telefonus ar fotoaparatus ir keliaukite į artimiausią seno dvaro ar miesto parką ieškoti įdomių gamtos kadrų! Todėl, kad net 10 atrinktų fotografijų taps tarptautinio projekto „Save past for future“ keliaujančios parodos dalimi.

 Geriausiems darbų autoriams vaikų kategorijoje padovanosime 7 kelialapius į tarptautinę vaikų stovyklą Latvijoje (2021 m. rugpjūčio 2-8 d.), o suaugusiųjų kategorijoje – 3 kvietimus į ZERO WASTE  festivalį rugpjūčio 13-15 d. Antalieptėje, su nakvyne basųjų karmelitų vienuolyne!

Darbus siųsti el.paštu: fotografuojuparke@gmail.com iki 2021 m. birželio 30 d.

KONKURSO NUOSTATAI

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Antalieptės ir Kamariškių dvaro parkuose pradedami brandžių medžių ir jų augimviečių tvarkymo darbai

 2020 01 15

Senųjų dvarų ir miestelių parkų biologinės įvairovės išsaugojimas yra aktualus, ypač dabar, kai „sparčiai modernėjanti visuomenės dalis“ pateisina ir net skatina senųjų želdinių ar jų dalių (ypač brandžių medžių, neatitinkančių „štampuoto grožio“ standartų) naikinimą, skleisdami šokiruojančią mintį „Naujom kartom reikia palikti jaunus medelius, lai auga…“.

Tokiam požiūriui nepritaria Intereg LAT-LIT projekto Nr. 476 Save Past for the Future „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ projekto rengėjai ir vykdytojai, siekiantys išsaugoti išlikusius Kamariškių dvaro ir Antalieptės parkų (Zarasų r.) želdinius, ypatingą dėmesį skiriant vertingų brandžių medžių būklės pagerinimui ir jų augaviečių sutvarkymui, teritorijų pritaikymui visuomenės ir gamtosaugos reikmėms. Tai neabejotinai svarbi istorinės atminties, krašto tradicijų, biologinės įvairovės išsaugojimo ir puoselėjimo galimybė, skatinanti visuomenės švietimą kultūros ir gamtos paveldo apsaugos srityse.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, aprėpiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Senuosiuose parkuose prieglobstį randa išskirtinė fauna ir flora, todėl projekte numatomi darbai yra orientuoti į gamtinių vertybių būklės pagerinimą ir jų teikiamų ekosisteminių paslaugų istoriniuose parkuose palaikymą. 2020 m. VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo“ ekspertai Antalieptės ir Kamariškių dvaro parkuose atliko dendrologinius ir biologinės įvairovės (kempiniečių grybų, lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių bei epifitinių samanų rūšių) tyrimus. Tvarkymui atrinkti medžiai yra pasiekę gamtinę brandą ir tapę vertinga buveine įvairiems organizmams – daugelis medžių yra drevėti, su uoksais, kurie yra puikios mikrobuveinės šikšnosparniams, vabzdžiams, paukščiams. Biologinės įvairovės tyrimų pagrindu atrinkti didelę ekologinę vertę turintys medžiai ir numatyti jų tvarkymo darbai. Antalieptės parke Intereg LAT–LIT projekto “Save past for the future Nr. 476“ lėšomis planuojama sutvarkyti 20 brandžių medžių (mažosios liepos, paprastieji klevai ir ąžuolai), Kamariškių parke – 10 medžių (paprastoji vinkšna, kalninė guoba, mažalapės liepos, paprastieji klevai). Medžių lajos tvarkymu (priežiūros genėjimas, silpnas lajos redukcinis genėjimas, lajos sutvirtinimas dinaminiu lynu ir kt.) ir žaizdų gydymu siekiama ne tik pagerinti medžių sanitarinę būklę, bet ir išsaugoti retas kempiniečių grybų, lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių, epifitinių samanų rūšis.

 

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

ZERO WASTE FESTIVALIS - NUSTEBINO TVARUMU IR EDUKACIJŲ ĮVAIROVE

 2020 08 15

Karantinas ir po jo išlikę masinių renginių apribojimai šįmet gerokai sumažino vasaros festivalių kiekį. Tačiau tuo metu, kai didiesiems festivaliams teko „pasitaupyti“ ir atidėti linksmybes kitiems metams, mažieji festivaliai sulaukė progos būti pastebėti ir pritraukti būtent ta tema ar muzikos stiliumi besidominčius lankytojus.

Tvarų gyvenimo būdą propaguojantis „Zero waste“ festivalis šiemet  įvyko  2020 m. rugpjūčio 7-9 dienomis ežeringiausiame Lietuvos rajone – Zarasuosų rajono miestelyje Antalieptėje. Festivalis subūrė per 300 ekologijos entuziastus į  vieną vietą – nuo muzikantų iki veganiškų saldumynų gamintojų ar daiktų perdirbėjų. Edukacinės veiklos ir pranešimai ekologijos temonis – svarbiausia „Zero Waste“ festivalio dalis.  Šiais metais festivalio tema galudžai susijusi su VANDENIU.  Visos nagrinėjamos temos „Urban Earth Lovers“ TALKS scenoje buvo apie vandenį, jo reikšmę ekosistemų gyvibingumui, gamtos išsaugojimui ir žmonijos išlikimui. Edukacijų metu vyko pažintinės ekskursijos po Šavašos draustinį, Antalieptės vienuolyno istoriniame parke buvo pristatyta istroinių parkų svarba biologinei įvairovei.

Festivalyje pasirodė atlikėjas Jurgis Didžiulis, sutartines užvedanti Jurgita Peleniūtė, sparčiai populiarėjantis vokalistas „Kabloonak“, „Girių dvasios“ – visi šie atlikėjai taip pat propaguoja tvarų, gamtą tausojantį gyvenimo būdą.

Šiame festivalyje veikė maisto erdvė, pavadinta „Skonių turgus“. Tačiau jokių vienkartinių lėkščių, puodelių ar šakučių čia nebuvo. Pamišusieji į festivalį atsivežti savo daugkartinius indus renginyje galėjo juos gauti iš organizatorių.  

Daiktais ar nevalgomais gaminiais festivalio erdvėje nebuvo prekiaujama. Tačiau lankytojai buvo  kviečiami daiktus perdirbti ar išmokti pasigaminti kasdien reikalingas higienos priemones patys Amatų kiemelyje. Festivalio metu buvo galima išmokti pasigaminti  augalų žiedlapių hidrolatą, natūralų namų gamybos dezodorantą bei muilą. Dirbtuvėse taip pat buvo galima iš kavos tirščių ir bičių vaško pasigaminti dubenėlius

Festivalis siekia pakeisti asmeninius įpročius, atsisakyti perteklinių daiktų pirkimo, „įjungti“ kritinį mąstymą stebint produktais perkrautas parduotuvių lentynas.  Daugybę veiklų išbandyti siūlė „Žaliasis taškas“ – tai pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, kuri taip pat siekia šviesti visuomenę, skatinti rūšiuoti ir keisti gyvenimo būdą, kad atliekų susidarytų mažiau. Festivalio metu „Žaliasis taškas“ tiek mažus, tiek vyresnius kvietė patikrinti savo rūšiavimo žinias interaktyviose užduotyse, pasisemti idėjų žaidžiant stalo žaidimus, pagamintus iš nebereikalingų daiktų. Taip pat kvietė į draugiškas gamtai kūrybines veiklas, dalinosi tvaraus gyvenimo būdo idėjomis, kurios padėtų sumažinti kasdienybėje susidarančių atliekų kiekį. Kūrybinių eko dirbtuvių metu veiklos rado ir vaikai, ir suaugę! Jauniesiems dalyviai galėjo pasigaminti kelioninį/laisvalaikio eko žaidimą – gyvūnėlį arba nusipinti draugystės apyrankę. O vyresniuosius užsiimti žvakių nuo uodų gamyba, bei kaip nesunkiai pasigaminti mini pasėstuką, skirtą sėdėjimui ant žemės gamtoje! Visų šių veiklų pagrindinis tikslas – panaudoti nebereikalingus daiktus dar kartą jų neišmetant ir taip priartinti susidarančių atliekų kiekį link nulio.

Festivalio metu mažiausiems festivaliautojams parodė spektaklį „Kontis ir Tvarkius“. Tai istorija apie peliuką ir konteinerį, kurie stebi, kaip išmesti daiktai liūdi, nori toliau būti mylimi ir reikalingi. Du entuziastingi personažai padėjosdaiktams atrasti naują gyvenimą kituose namuose.

Festivalis organizuotas įgyvendinant projektą „Vandens telkinių Latvijioje ir Lietuvoje Ekologinių sąlygų pagerinmas / Save past for future (Nr.LLI-476)  finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negalibūti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas / Save past for future (Nr.LLI-476)

Projekto pradžia: 2020. 08. 01
Projekto pabaiga: 2022. 07. 31
Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Finansavimo dydis: 876 220.89 €

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, aprėpiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus. Įgyvendinant projektą bus vystomas naujas integruotas požiūris, siejantis kultūros ir gamtos paveldo atkūrimą bei biologinės įvairovės, kurios apsaugai bus siekiama įsteigti naujas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, palaikymą ir gausinimą.

Tvarkant projekto teritorijas bus atsižvelgiama į parkų kraštovaizdžio ypatumus, jų išsaugojimą ir pritaikymą biologinės įvairovės apsaugai ir vandens kokybės gerinimui. Parkų vandens telkinių kokybės gerinimui numatyta išvalyti ir rekonstruoti Antalieptės vienuolyno (LT), Kamariškių dvaro (LT) bei Preilių dvaro (LV) parkų tvenkinius. Atkurtose parkų teritorijose numatyta įrengti pažintinius ugdymo takus su pritaikytomis interaktyviomis gamtos (lauko) mokyklų ugdymo programomis, kurių dėka mokiniai ir lankytojai įgis naujų žinių apie žaliąją infrastruktūrą, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldą senuosiuose parkuose, jų priežiūros bei atkūrimo svarbą.

Istoriniams parkams būdinga išskirtinė faunos ir floros įvairovė, todėl projekte numatytos veiklos orientuotos į parkų gamtos vertybių būklės gerinimą, ekosisteminių paslaugų atkūrimą ir palaikymą. Projekte dalyvaujančių organizacijų žinias ir patirtį numatyta stiprinti organizuojant teminius renginius, kuriuose patirtimi dalinsis parkų tvarkymo profesionalai, gamtosaugos bei kultūros paveldo ekspertai, į veiklas įtraukiant įvairių suinteresuotų organizacijų atstovus (pvz., kartu vystant rekomendacijas net 8-nių istorinių parkų biologinės įvairovės būklės gerinimui).

Projekto metu numatoma atlikti istorinių parkų biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių medžių inventorizavimą, ekonominį ekosisteminių paslaugų vertinimą, parengti parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gaires, pagerinti vertingų medžių senolių, augančių 3-ose projekto teritorijose, būklę ir augimo sąlygas, suorganizuoti 2 gamtos dienų renginius, skirtus gerosios praktikos ir patirties sklaidai. Gamtos dienų renginiai savivaldybių specialistams, istorinių parkų savininkams ir valdytojams suteiks unikalią galimybę diskutuoti, įgauti naujų teorinių bei praktinių žinių apie integruotą istorinių parkų tvarkymą derinant vandens kokybės gerinimo, biologinės įvairovės apsaugos, gamtotvarkos ir kultūros paveldo apsaugos tikslus. Numatoma atkurti arba įrengti naujus seklius tvenkinius, skirtus parkų vandens telkinių ir jų aplinkos biologinės įvairovės gausinimui, tinkamai prižiūrėti pusiau natūralias pievų buveines, iškelti inkilus parkuose perintiems paukščiams ir šikšnosparniams.

Visuomenės švietimui apie istorinių parkų želdinius, biologinę įvairovę bei vandens ekosistemų svarbą bus organizuojamos įvairios novatoriškos edukacinės veiklos, skirtos bendruomenėms, mokiniams, savivaldybės specialistams, nevyriausybinių organizacijų atstovams bei kitoms suinteresuotoms visuomenės grupėms. Numatoma organizuoti tris festivalius „Be atliekų” („Zero waste“), kurių dalyviams bus priminti teisingo atliekų rūšiavimo principai, skaitomos profesionalios paskaitos apie vandens užterštumą ir darnų gyvenimo būdą, neturintį neigiamos įtakos gamtai, organizuojami praktiniai seminarai ir kt. Latvijos ir Lietuvos moksleiviams bus surengtos dvi gamtinės-edukacinės stovyklos, kuriose jie įgys naujų žinių apie regiono gamtą, istorinių parkų biologinę įvairovę ir jos tyrimį ypatybes. Pedagogų kompetencijų gerinimui bus skirtas mokomasis seminaras–išvyka „Pamokos gamtoje“, kuris vyks Kamariškių ir Antalieptės parkuose. Išvykos metu bus skatinamas aplinkai draugiškas požiūris ir supratimas apie biologinės įvairovės svarbą bei tausų gamtos vertybių tvarkymą.

Projekto pagrindinis partneris:
Preili apskrities administracija
Projekto partneriai:
– Zarasų rajono savivaldybės administracija;
– Viešoji įstaiga „Inovatorių slėnis“
– Viešoji įstaiga „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“
Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

SOCIFAKCIJA

VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendina projektą „Socifakcija“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0026). Projekto tikslas Zarasų rajono, darbingo amžiaus, visuomenės pažeidžiamų grupių asmeninių savybių ir kompetencijų pagerinimas didinat jų ekonominį užimtumą.

Šio projekto tiklsinė grupė yra vienišos mamos, žmonės, turintys negalią, vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra darbingo amžiaus, tačiau nedirba. Atrinkus tiklsinę grupę vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikai, dalyvai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvius 2 savaičių mokymus – praktinę pameistrystės stovyklą Inovatorių slėnyje.  Mokymų metu parengiamos asmeninės strategijos, padedančios dalyvauti ekonominiame užimtume.

Dalyviams teikiamos psichologo paslaugos,  bei sustiprinta mentorystė. Mentroiai padeda, dalyviams pasiekti asmeninėje strategijoje numatytų tikslų – būti aktyviam socialiniame ir ekonominiame užimtume. Projekto veiklose dalyvaius ne mažiau kaip 30 žmonių.

SKILLS LAB

Inovatorių slėnis yra akredituota savanorius priimati ir siunčianti organizacija. Šiuo metu įgyvendiname Europos Solidarumo Korpuso programos lėšomis finansuojamą projektą „Skills LAB“ (Nr. 2019-2-LT02-ESC11-00643).

 

Projekto tikslas – per pameistrystę ir struktūruotą grupės pocesą ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinius įgūdžius, didinti jaunuolių ekonominį užimtumą.  Savanorystės metu jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Ukrainos, Švedijos, Airijos ir Armėnijos padeda restauruoti Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyną ir jo aplinką, dalyavauja Kamariškių dvaro tvarkymo darbuose. Jaunuoliai dirba kartu su kvalifiuokuotais specialistais, amatininakis. 

 

AŠ - GAMTA. UŽEIKITE!

 

„Inovatorių slėnis“ projekto „Aš – Gamta, užeikite!“  (Nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019) metu organizuoja gamtinių stovyklų ciklą. Stovyklose dalyvauja Zarasų krašto kaimiškų vietovių vaikai ir jaunimas. Dauguma dalyvių yra  iš šeimų, patiriančių ekonominių ir socialinių iššūkių.

„Inovatorių slėnyje“  Savaitgaliais vykstančiose stovyklose vaikai bendrauja su gamtininkais ir ekologais, tyrinėja naktinio gamtos gyvenimo paslaptis,  dalyvauja išlikimo žygiuose Gražutės regioniniame parke, planuoja ir įgyvendina  aplinkosaugines iniciatyvas keičiančias jų mokyklų ir miestelių bendruomenę. Ir žinioma, padeda Inovatorių slėnio komandai ruoštis tradiciniam Zerowaste’20 festivaliui.

Antalieptės vienuolyno renesansas

Degame nekantrumu pradėti šį socialinio verslo projektą. Jo metu vienuolyne duris atvers restoranėlis, kuriame lankytojus aptranaus  asmenys, turintys negalią. Restoranėlio svečius vaišinsime tradicinais vienuolių valgiais, kviesime leistis į teatralizuotą ekskursiją vienuolyno požemiuose.

Projekto nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019.

 

Socialinio verslo dokumentai 

 

KONTAKTAI/CONTACTS

info@inovatoriuslenis.lt

+370 604 83856

 

 

REKVIZITAI

VšĮ „Inovatorių slėnis“

 

Mokyklos g.10, Antalieptė, Zarasų r.

Į. k. 304130193

AB SEB bankas

A/s LT24 7044 0600 0806 4440

KAIP MUS RASTI?

Mokyklos g. 10, Antalieptė, LT-32243 Zarasų r. Lithuania

   Copyright © 2018 VŠĮ „Inovatorių slėnis“