fbpx

"ZERO WASTE FEST" - TVARIŲ POKYČIŲ RENGINIŲ CIKLAS

„Zero Waste Fest” – tvarių pokyčių renginių ciklas (Nr. KK-AM-NVO01-0012) tikslai:
– vykdyti aktyvią klimato kaitos politikos viešinimo, informavimo ir komunikacijos kampaniją;
– vykdyti klimato kaitos politikos formavimo švietimą bei edukaciją;
– didinti teisėkūros, politikos formuotojų, bei sprendimų priėmėjų atsakomybę klimato kaitos atžvilgiu;
– įtraukti visuomenę formuojant klimato kaitos politiką;
– plėsti ir didinti tvarios aplinkos bendruomenę, bei jos sąmoningumą ir atsakomybę.
Projekto metu numatoma organizuoti 4 mokymus skirtingoms tikslinėms grupėms – savivaldybių darbuotojams ir sprendimų priėmėjams, regioninėms NVO, smulkiam, vidutiniam verslui ir didelėms įmonėms. Taip pat projekto lėšomis finansuojami festivaliai Zero waste fest’23 ir Zero waste fest’24.
Daugiau informacijos: andrius.glusakovas@zmogui.lt
Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

SOCIFAKCIJA

VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendina projektą „Socifakcija“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0026). Projekto tikslas Zarasų rajono, darbingo amžiaus, visuomenės pažeidžiamų grupių asmeninių savybių ir kompetencijų pagerinimas didinat jų ekonominį užimtumą.

Šio projekto tiklsinė grupė yra vienišos mamos, žmonės, turintys negalią, vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra darbingo amžiaus, tačiau nedirba. Atrinkus tiklsinę grupę vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikai, dalyvai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvius 2 savaičių mokymus – praktinę pameistrystės stovyklą Inovatorių slėnyje.  Mokymų metu parengiamos asmeninės strategijos, padedančios dalyvauti ekonominiame užimtume.

Dalyviams teikiamos psichologo paslaugos,  bei sustiprinta mentorystė. Mentroiai padeda, dalyviams pasiekti asmeninėje strategijoje numatytų tikslų – būti aktyviam socialiniame ir ekonominiame užimtume. Projekto veiklose dalyvaius ne mažiau kaip 30 žmonių.

SKILLS LAB

Inovatorių slėnis yra akredituota savanorius priimati ir siunčianti organizacija. Šiuo metu įgyvendiname Europos Solidarumo Korpuso programos lėšomis finansuojamą projektą „Skills LAB” (Nr. 2019-2-LT02-ESC11-00643).

 

Projekto tikslas – per pameistrystę ir struktūruotą grupės pocesą ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinius įgūdžius, didinti jaunuolių ekonominį užimtumą.  Savanorystės metu jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Ukrainos, Švedijos, Airijos ir Armėnijos padeda restauruoti Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyną ir jo aplinką, dalyavauja Kamariškių dvaro tvarkymo darbuose. Jaunuoliai dirba kartu su kvalifiuokuotais specialistais, amatininakis. 

 

AUGAME KARTU

 Inovatorių slėnio komanda ir partneriai projektu „Growing together” Nr. 2020-2-LT02-ESC11-006983 siekia suburti jaunimą, kad jis kurtų įtraukesnę visuomenę, remtų pažeidžiamus žmones ir spręstų visuomenės problemas. Šiuo projektu norime suteikti jaunimui įkvepiančios savarankiškumą ugdančios patirties.

Projekto tikslai yra:

1) Sudaryti sąlygas mažiau galimybių turinčių jaunuolių asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui, didinti jų įsidarbinimo galimybes.

2) Didinti jaunų žmonių solidarumą per kūrybišką ir praktinę paveldosauginę veiklą ir struktūruotą grupės procesą.

Šiuo projektu prisidėsime spręsdami jaunimo nedarbo ir migracijos problemą, kurios ypatingai aktualios visai Europai. Projekto metu mažiau galimybių turintys jaunuoliai įgis naujų socialinių ir darbinių kompetencijų, taip padidins savo galimybes integruotis į europietišką kultūra, susirasti darbą ar sukurti sau darbo vietą.

Projekto veiklose dalyvaus 26 savanoriai.

Vykdydami projekto veiklas savanoriai išmoks komandinio darbo tarptautinėse grupėse, komunikacijos ir bendravimo, patobulins kalbinius įgūdžius, gebės dirbti grupėje ir išmoks kūrybiškai spręsti grupėje kylančius konfliktus, suvoks migracijos priežastis. Taps savarankiškesni ir labiau socialūs.

Savanoriai gebės planuoti savo mokymąsi ir tai padės jiems ateityje siekti savo tikslų. Savanoriško veiklos metu bus atkuriamas kultūros paveldo objektas – basųjų karmelitų vienuolyno ansamblis Antalieptėje.

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant 4 Europos šalių organizacijomis, kurios tikslingai dirba su mažiau galimybių jaunuoliais – VšĮ „Inovatorių slėnis” (Lietuva), CIVIC ORGANIZATION DEVELOPMENT CENTER PANGEYA ULTIMA (Ukraina), EUROCOOP SERVIZI Societ  Cooperativa Sociale (Italija), AYRUDZY RIDING CLUB ECO-CULTURAL NONGOVENRMENTAL ORGANISATION (Armėnija).

 

 

 

EUROPOS PAVELDAS - JAUNIMO RANKOSE

Europos paveldas – jaunimo rankose?! Neįtikėtina, ką gali nuveikti būrys tarpusavyje nepažįstamų jaunuolių kultūros paveldo labui?! Tereikia atskleisti paveldo prasmę ir suteikti laisvę veikti.

30 jaunuolių iš Lietuvos, Italijos ir Ukrainos rugsėjo mėnesį susirinko  Zarasų rajone esančioje Kamariškių dvarvietėje. Čia vyko projekto  “Europos paveldas – jaunimo rankose” tarptautiniai jaunimo mainai. Jaunuoliai gilinosi į kultūros paveldo temą bei ieškojo inovatyvių būdų pritraukti lankytojus į kultūros paveldo objektus bei suteikti istorinėms vietoms naują prasmę šiandieniniame pasaulyje. Aštuonias  dienas jaunuoliai pažindinosi tarpusavyje, diskutavo apie kultūrinio paveldo svarbą dabarčiai, generavo idėjas kaip išsaugoti ir atgaivinti nykstantį paveldą.

Jaunimo mainų metu jaunuoliai susitiko su įvairių sričių specialistais ir dalyvavo praktinėse veiklose. Istorikas Šarūnas Subatavičius pristatė Kamariškių dvaro istorinę raidą, o gamtininkas Žydrūnas Sinkevičius pravedė ekskursiją dvaro teritorijoje. Čia istoriniame parke ir senose kūdrose gyvena daugybė retųjų augalų ir gyvūnų rūšių. Jaunuoliai sužinojo, kad biologinei įvairovei vertingi ne tik pastatai, bet visa dvaro aplinka.

Net  dvi dienas jaunuoliai skyrė dvarvietės ir biologinės įvairovės praktiniams atkūrimo darbams: atkasinėjo ledainę (čia bus varliagyvių žiemavietė) ir akmeninį kiemo grindinį, genėjo sodo obelis, retino menkaverčius krūmus. Po darbų jaunuoliams gimė puiki idėja – jie pasiūlė dvarvietėje įrengti pažintinį taką Kamariškių dvaro vertybėms pristatyti. Jaunuoliai pasiskirstė į tris komandas: informacinių stendų maketuotojai, stendų gamintojai ir tekstų rašytojai.

Tekstų rašytojai patraukė po Kamariškių dvaro apylinkes rinkti istorinės ir gamtinės medžiagos iš vietinių gyventojų. Stendų maketuotojai susisiekė su profesionale kultūros paveldo interpretatore Karolina Želve, kuri pasidalino praktiniais patarimais, kaip stenduose pateikti informaciją, kad ji būtų įdomi lankytojui.

Trečioji komanda – Inovatorių slėnio medžio dirbtuvėse kartu su medžio meistrais kūrė stendų dizainą ir pagamino medinius stendus.

Intensyviai kurdami ir dirbdami jaunuoliai per 8 dienas Kamariškių dvaro aplinkoje įrengė pažintinį taką. Dirbdami kartu jaunuoliai keitėsi idėjomis, suplanavo ir suprojektavo pažintinį taką, rinko informaciją, įvaldė medžio apdirbimo įrankius, pagamino ir pastatė informacinius stendus. Ir tai dar ne viskas – paskutinę dieną suorganizavo renginį vietos bendruomenei ir dvaro lankytojams, kuriame pristatė jaunimo mainų rezultatus.

Projektą „Europos paveldas – jaunimo rankose“ įgyvendino VšĮ „Inovatorių slėnis“ su partneriais. Projektas įgyvendintas pasinaudojus ES programos Erasmus+ paramą.

Ši informacija atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

AŠ - GAMTA. UŽEIKITE!

„Inovatorių slėnis“ projekto „Aš – Gamta, užeikite!“  (Nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019) metu organizuoja gamtinių stovyklų ciklą. Stovyklose dalyvauja Zarasų krašto kaimiškų vietovių vaikai ir jaunimas. Dauguma dalyvių yra  iš šeimų, patiriančių ekonominių ir socialinių iššūkių.

„Inovatorių slėnyje”  Savaitgaliais vykstančiose stovyklose vaikai bendrauja su gamtininkais ir ekologais, tyrinėja naktinio gamtos gyvenimo paslaptis,  dalyvauja išlikimo žygiuose Gražutės regioniniame parke, planuoja ir įgyvendina  aplinkosaugines iniciatyvas keičiančias jų mokyklų ir miestelių bendruomenę. Ir žinioma, padeda Inovatorių slėnio komandai ruoštis tradiciniam Zerowaste’20 festivaliui.

Antalieptės vienuolyno renesansas

Degame nekantrumu pradėti šį socialinio verslo projektą. Jo metu vienuolyne duris atvers restoranėlis, kuriame lankytojus aptranaus  asmenys, turintys negalią. Restoranėlio svečius vaišinsime tradicinais vienuolių valgiais, kviesime leistis į teatralizuotą ekskursiją vienuolyno požemiuose.

Projekto nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019.

 

Socialinio verslo dokumentai 

 

KONTAKTAI/CONTACTS

info@inovatoriuslenis.lt

+370 604 83856

 

 

REKVIZITAI

VšĮ „Inovatorių slėnis“

 

Mokyklos g.10, Antalieptė, Zarasų r.

Į. k. 304130193

AB SEB bankas

A/s LT24 7044 0600 0806 4440

KAIP MUS RASTI?

Mokyklos g. 10, Antalieptė, LT-32243 Zarasų r. Lithuania

   Copyright © 2018 VŠĮ „Inovatorių slėnis“