fbpx

Vystome projektus, kurie keičia pasaulį

SOCIFAKCIJA

VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendina projektą „Socifakcija“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0026). Projekto tikslas Zarasų rajono, darbingo amžiaus, visuomenės pažeidžiamų grupių asmeninių savybių ir kompetencijų pagerinimas didinat jų ekonominį užimtumą.

Šio projekto tiklsinė grupė yra vienišos mamos, žmonės, turintys negalią, vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra darbingo amžiaus, tačiau nedirba. Atrinkus tiklsinę grupę vertinamos asmenų kompetencijos ir poreikai, dalyvai parengiami ir siunčiami iš savo socialinės aplinkos į intensyvius 2 savaičių mokymus – praktinę pameistrystės stovyklą Inovatorių slėnyje.  Mokymų metu parengiamos asmeninės strategijos, padedančios dalyvauti ekonominiame užimtume.

Dalyviams teikiamos psichologo paslaugos,  bei sustiprinta mentorystė. Mentroiai padeda, dalyviams pasiekti asmeninėje strategijoje numatytų tikslų – būti aktyviam socialiniame ir ekonominiame užimtume. Projekto veiklose dalyvaius ne mažiau kaip 30 žmonių.

SKILLS LAB

Inovatorių slėnis yra akredituota savanorius priimati ir siunčianti organizacija. Šiuo metu įgyvendiname Europos Solidarumo Korpuso programos lėšomis finansuojamą projektą “Skills LAB” (Nr. 2019-2-LT02-ESC11-00643).

 

Projekto tikslas – per pameistrystę ir struktūruotą grupės pocesą ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinius įgūdžius, didinti jaunuolių ekonominį užimtumą.  Savanorystės metu jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Ukrainos, Švedijos, Airijos ir Armėnijos padeda restauruoti Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyną ir jo aplinką, dalyavauja Kamariškių dvaro tvarkymo darbuose. Jaunuoliai dirba kartu su kvalifiuokuotais specialistais, amatininakis. 

 

AŠ - GAMTA. UŽEIKITE!

 

„Inovatorių slėnis“ projekto „Aš – Gamta, užeikite!“  (Nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019) metu organizuoja gamtinių stovyklų ciklą. Stovyklose dalyvauja Zarasų krašto kaimiškų vietovių vaikai ir jaunimas. Dauguma dalyvių yra  iš šeimų, patiriančių ekonominių ir socialinių iššūkių.

“Inovatorių slėnyje”  Savaitgaliais vykstančiose stovyklose vaikai bendrauja su gamtininkais ir ekologais, tyrinėja naktinio gamtos gyvenimo paslaptis,  dalyvauja išlikimo žygiuose Gražutės regioniniame parke, planuoja ir įgyvendina  aplinkosaugines iniciatyvas keičiančias jų mokyklų ir miestelių bendruomenę. Ir žinioma, padeda Inovatorių slėnio komandai ruoštis tradiciniam Zerowaste’20 festivaliui.

Antalieptės vienuolyno renesansas

Degame nekantrumu pradėti šį socialinio verslo projektą. Jo metu vienuolyne duris atvers restoranėlis, kuriame lankytojus aptranaus  asmenys, turintys negalią. Restoranėlio svečius vaišinsime tradicinais vienuolių valgiais, kviesime leistis į teatralizuotą ekskursiją vienuolyno požemiuose.

Projekto nr. ZARA-LEADER-6B-D-S-11-01-2019.

 

Socialinio verslo dokumentai 

 

Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas / Save past for future (Nr.LLI-476)

Projekto pradžia: 2020. 08. 01
Projekto pabaiga: 2022. 07. 31
Finansavimo šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas
Finansavimo dydis: 876 220.89 €

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, aprėpiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus. Įgyvendinant projektą bus vystomas naujas integruotas požiūris, siejantis kultūros ir gamtos paveldo atkūrimą bei biologinės įvairovės, kurios apsaugai bus siekiama įsteigti naujas Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijas, palaikymą ir gausinimą.

Tvarkant projekto teritorijas bus atsižvelgiama į parkų kraštovaizdžio ypatumus, jų išsaugojimą ir pritaikymą biologinės įvairovės apsaugai ir vandens kokybės gerinimui. Parkų vandens telkinių kokybės gerinimui numatyta išvalyti ir rekonstruoti Antalieptės vienuolyno (LT), Kamariškių dvaro (LT) bei Preilių dvaro (LV) parkų tvenkinius. Atkurtose parkų teritorijose numatyta įrengti pažintinius ugdymo takus su pritaikytomis interaktyviomis gamtos (lauko) mokyklų ugdymo programomis, kurių dėka mokiniai ir lankytojai įgis naujų žinių apie žaliąją infrastruktūrą, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldą senuosiuose parkuose, jų priežiūros bei atkūrimo svarbą.

Istoriniams parkams būdinga išskirtinė faunos ir floros įvairovė, todėl projekte numatytos veiklos orientuotos į parkų gamtos vertybių būklės gerinimą, ekosisteminių paslaugų atkūrimą ir palaikymą. Projekte dalyvaujančių organizacijų žinias ir patirtį numatyta stiprinti organizuojant teminius renginius, kuriuose patirtimi dalinsis parkų tvarkymo profesionalai, gamtosaugos bei kultūros paveldo ekspertai, į veiklas įtraukiant įvairių suinteresuotų organizacijų atstovus (pvz., kartu vystant rekomendacijas net 8-nių istorinių parkų biologinės įvairovės būklės gerinimui).

Projekto metu numatoma atlikti istorinių parkų biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių medžių inventorizavimą, ekonominį ekosisteminių paslaugų vertinimą, parengti parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gaires, pagerinti vertingų medžių senolių, augančių 3-ose projekto teritorijose, būklę ir augimo sąlygas, suorganizuoti 2 gamtos dienų renginius, skirtus gerosios praktikos ir patirties sklaidai. Gamtos dienų renginiai savivaldybių specialistams, istorinių parkų savininkams ir valdytojams suteiks unikalią galimybę diskutuoti, įgauti naujų teorinių bei praktinių žinių apie integruotą istorinių parkų tvarkymą derinant vandens kokybės gerinimo, biologinės įvairovės apsaugos, gamtotvarkos ir kultūros paveldo apsaugos tikslus. Numatoma atkurti arba įrengti naujus seklius tvenkinius, skirtus parkų vandens telkinių ir jų aplinkos biologinės įvairovės gausinimui, tinkamai prižiūrėti pusiau natūralias pievų buveines, iškelti inkilus parkuose perintiems paukščiams ir šikšnosparniams.

Visuomenės švietimui apie istorinių parkų želdinius, biologinę įvairovę bei vandens ekosistemų svarbą bus organizuojamos įvairios novatoriškos edukacinės veiklos, skirtos bendruomenėms, mokiniams, savivaldybės specialistams, nevyriausybinių organizacijų atstovams bei kitoms suinteresuotoms visuomenės grupėms. Numatoma organizuoti tris festivalius „Be atliekų” („Zero waste“), kurių dalyviams bus priminti teisingo atliekų rūšiavimo principai, skaitomos profesionalios paskaitos apie vandens užterštumą ir darnų gyvenimo būdą, neturintį neigiamos įtakos gamtai, organizuojami praktiniai seminarai ir kt. Latvijos ir Lietuvos moksleiviams bus surengtos dvi gamtinės-edukacinės stovyklos, kuriose jie įgys naujų žinių apie regiono gamtą, istorinių parkų biologinę įvairovę ir jos tyrimį ypatybes. Pedagogų kompetencijų gerinimui bus skirtas mokomasis seminaras–išvyka „Pamokos gamtoje“, kuris vyks Kamariškių ir Antalieptės parkuose. Išvykos metu bus skatinamas aplinkai draugiškas požiūris ir supratimas apie biologinės įvairovės svarbą bei tausų gamtos vertybių tvarkymą.

Projekto pagrindinis partneris:
Preili apskrities administracija
Projekto partneriai:
– Zarasų rajono savivaldybės administracija;
– Viešoji įstaiga “Inovatorių slėnis”
– Viešoji įstaiga “Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas”
Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Viešoji įstaiga Inovatorių slėnis. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

KONTAKTAI/CONTACTS

info@inovatoriuslenis.lt

+370 604 83856

 

 

REKVIZITAI

VšĮ „Inovatorių slėnis“

 

Mokyklos g.10, Antalieptė, Zarasų r.

Į. k. 304130193

AB SEB bankas

A/s LT24 7044 0600 0806 4440

KAIP MUS RASTI?

Mokyklos g. 10, Antalieptė, LT-32243 Zarasų r. Lithuania

   Copyright © 2018 VŠĮ „Inovatorių slėnis“